วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2551

โรคเบาหวานกับน้ำทับทิมโรคเบาหวานกับน้ำทับทิม


ตามระบบปกติ เมื่อคนเรารับประทานอาหารประเภทแป้ง ข้าว น้ำตาล เข้าไปในร่างกาย จะถูกย่อยสลายเป็นน้ำตาลหน่วยที่เล็กที่สุด และถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือด และจะมีฮอร์โมนชื่ออินซูลิน (ผลิตมาจากตับอ่อน) เป็นตัวนำน้ำตาลเข้าสู่เซลของร่างกาย โดยผนังเซลจะเปิดรับน้ำตาลเข้าไป และเซลจะนำน้ำตาลไปเผาผลาญให้เกิดพลังงาน ทำให้ร่างกายมีพลัง สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ เซลของร่างกายจะมีความสมบูรณ์จากพลังงานที่ได้จากการเผาผลาญน้ำตาลด้วย

ในกรณีของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน น้ำตาลไม่สามารถเข้าสู่เซลของร่างกายได้ตามปกติ ทำให้น้ำตาลยังคงอยู่ในกระแสเลือดเป็นจำนวนมาก และไตจะกรองน้ำตาลแล้วขับออกมาทางปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะมีน้ำตาลมาก

น้ำตาลไม่เข้าสู่เซลของร่างกายมี 2 สาเหตุคือ
1. ไม่มีฮอร์โมนอินซูลินนำน้ำตาลเข้าสู่เซล เนื่องจากตับอ่อนไม่ผลิตอินซูลิน หรือผลิตได้แต่เป็นอินซูลินที่ไม่มีคุณภาพ จึงทำให้ไม่สามารถพาน้ำตาลเข้าไปในเซลได้ น้ำตาลจึงยังคงอยู่ในเลือด (เบาหวานประเภทนี้พบได้ในเด็กหรือวัยรุ่น ต้องรักษาโดยการฉีดอินซูลิน)

2. ผนังเซลไม่เปิดรับน้ำตาล เป็นความผิดปกติของเซลร่างกายเอง (พบได้ในผู้ใหญ่อายุ 40 ปีขึ้นไป และพบได้มากกว่าประเภทที่ 1 เบาหวานประเภทนี้รักษาโดยการลดน้ำตาลในเลือดเท่านั้น ด้วยการกินยาหรือควบคุมอาหาร) ตับอ่อนจะผลิตอินซูลินตามปกติ อินซูลินพาน้ำตาลมาสู่เซล แต่ผนังเซลไม่สามารถเปิดรับน้ำตาล น้ำตาลจึงเข้าไปในเซลไม่ได้ น้ำตาลจึงยังคงอยู่ในกระแสเลือดในปริมาณมาก

ผลของการที่น้ำตาลเข้าสู่เซลไม่ได้
1. ทำให้เซลร่างกายทรุดโทรมไม่มีพลังงาน คนเป็นเบาหวานจึงผอมลงและดูร่วงโรยผิดปกติ เพราะเซลไม่มีน้ำตาลไปบำรุง เหมือนต้นไม้ที่ไม่มีน้ำ ไม่มีปุ๋ยจากธรรมชาติไปหล่อเลี้ยง

2. ทำให้ร่างกายไม่สามารถเผาผลาญพลังงานได้ตามปกติ คนเป็นเบาหวานจึงเหนื่อยง่าย เพราะเซลไม่มีพลังงาน เหมือนไฟฉายที่แบตเตอรี่อ่อน พลังไฟจึงไม่แรง ไม่มีแสงสว่าง

3. ทำให้ปลายประสาทอักเสบ ทำให้มีอาการชาตามปลายมือปลายเท้า หมดความรู้สึกทางเพศ

น้ำทับทิมจะช่วยดูแลฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานอย่างไร
1. ช่วยบำรุงเซลของร่างกาย เนื่องจากน้ำทับทิมมีสารอาหารและวิตามินหลายชนิด จะช่วยบำรุงเซลให้มีความแข็งแรง ทำให้ร่างกายไม่ดูทรุดโทรมหรือร่วงโรย สารอาหารในน้ำทับทิมเหมือนเป็นปุ๋ยเคมีที่จะช่วยบำรุงต้นไม้แทนปุ๋ยจากธรรมชาติ

2. ทำให้เซลของผู้ป่วยเบาหวานมีพลังงาน ในน้ำทับทิมมีแร่ธาตุแมกนีเซี่ยมและแคลเซี่ยม ทำให้เซลมีพลัง ทำให้ไม่เหนื่อยง่าย เหมือนชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม

3.บำรุงปลายประสาท สารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุในน้ำทับทิมจะช่วยบำรุงปลายประสาท ทำให้ปลายประสาทมีการรับรู้ดีขึ้น จึงช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้

หมายเหตุ น้ำทับทิมไม่ได้รักษาโรคเบาหวาน (เบาหวานยังคงเป็นเหมือนเดิม และต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ตามปกติ) แต่น้ำทับทิมจะช่วยบำรุงฟื้นฟูเซลของร่างกายให้มีพลัง ไม่ร่วงโรย ไม่ทรุดโทรม โดยจะต้องรับประทาน วันละ 30 มล. ทุกวันติดต่อกัน เป็นเวลาประมาณ 3-6 เดือน จึงจะเห็นผล

ไม่มีความคิดเห็น: