วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2551

บิลเบอร์รี่และบลูเบอร์รี่บิลเบอร์รี่และบลูเบอร์รี่


บิลเบอร์รี่ เป็นพืชตระกูลเดียวกับ บลูเบอรรี่ คืออยู่ในตระกูล Vaccinium spp. มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Vaccinium myrtillus ซึ่งพบได้มากในยุโรป

สารสำคัญที่อยู่ในบิลเบอร์รี่และบลูเบอร์รี่คือ Anthocyanosides ซึ่งจัดอยู่ในสารประเภท Flavonoids ( อ้างอิงที่ 1, 2 ) มีประโยชน์ในการบำรุงสายตาและบำรุงจอตา มีส่วนช่วยในเรื่องการมองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นผลดีในโรค ตาบอดตอนกลางคืน ( Night blindness ; อ้างอิงที่ 3, 4, 5 )

นอกจากนี้ สารในกลุ่ม Anthocyanosides ยังช่วยป้องกัน retina ถูกทำลายโดยกระบวนการ Oxidation ที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย และยังช่วยสร้าง rhodopsin ซึ่งเป็นสารสีที่พบได้ในส่วนนอกของ retinal rod ( อ้างอิงที่ 6 ) จึงอาจจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดต้อกระจกอีกด้วย ( อ้างอิงที่ 7, 8 )

คุณสมบัติอื่น ๆ ของ Bilberry ที่มีการรายงานจนถึงปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้ :-

1. ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับหลอดเลือด และลดโอกาสการเกิดสภาวะหลอดเลือดแข็งตัว หรือหลอดเลือดเปราะ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหลายชนิด ( อ้างอิงที่ 9 )
2. ประกอบด้วยสารหลายชนิดที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านการเกิดปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่น (Antioxidant) จึงลดการเสื่อมของเซลล์ชนิดต่าง ๆ ในร่างกายได้ ( อ้างอิงที่ 9 )
3. อาจจะช่วยลดการเกิดมะเร็งด้วยกลไกของ การเหนี่ยวนำให้เซลมะเร็งตายไป ( Apoptosis ) ( อ้างอิงที่ 10 )

บลูเบอร์รี่ ยังมีสารต้านอนุมูลอิสสระในปริมาณที่สูงมาก และมีงานวิจัยที่ศูนย์รัจเจอร์ที่วิจัยบลูเบอร์รี่ แครนเบอร์รี่ ( Rutgers Blueberry Cranberry Research Center ) ในเมืองแชทเวิทธ์ นิวเจอร์ซี พบว่าบลูเบอร์รี่ช่วยทำให้ระบบของท่อปัสสาวะทำงานได้ดีขึ้น เนื่องจากมีสารประกอบที่ป้องกันเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุการติดเชื้อในท่อปัสสาวะที่ได้รับมาจากผนังกระเพาะปัสสาวะ ( อ้างอิงที่ 11,12 )

เอกสารอ้างอิง :
1. Structural aspects of antioxidant activity of flavonoids, Free Rad Bill Med1996; 20:331-42
2. Berry phenolics and their antioxidant activity, J Agric Food Chem. 2001 Aug;49(8):4076-82
3. Anthocyanosides of Vaccinium myrtillus ( bilberry ) for night vision-a systematic review of placebo-controlled trials, Complementary Medicine, Peninsula Medical School, Universities of Exeter & Plymouth, Exeter, UK.
4. Study concerning the action of anthocyanoside extracts of Vaccinium myrtillus on night vision. Ann Ocul 1965;198:556-62.
5. Study on the effects of anthocyanin glycosides on the nocturnal vision of air controllers. Rev Med Aeronaut Spatiale 1966;18:3-7.
6. Effect of anthocyanosides on visual performance at low illumination. Minerva Oftalmol 1979;21:283-5.
7. Preventive medical treatment of senile cataract with vitamin E and anthocyanosides: Clinical evaluation. Ann Ottalmol Clin Ocul 1989;115:109.
8. Comparison of the scavenger effect of bilberry anthocyanosides with various flavonoids.Proceed Intl Bilflavonoids Symposium, Munich,1981 ,437-42.
9. Vaccinium myrtillus L. Fitoterapia Volume LXVII, No 1, 1996
10. Induction of apoptosis in cancer cells by Billberry ( Vaccinium myrtillus ) and the anthocyanins
11. J Agric Food Chem. 2004 Oct 20;52(21):6433-42Effective separation of potent antiproliferation and antiadhesion components from wild blueberry (Vaccinium angustifolium Ait.) fruits.
12. Inhibition of the Adherence of P-Fimbriated Escherichia coli to Uroepithelial-Cell Surfaces by Proanthocyanidin Extracts from Cranberries. N Engl J Med. 1998 Oct 8;339(15):1085-6.


ไม่มีความคิดเห็น: